Otwórz konto w Inteligo a otrzymasz 150 PLN

Tylko cztery kroki do nagrody

Lipy 30, 2017
Kto może wziąść udział w promocji?

Osoba, która w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 23 lipca 2017 r. nie posiadała Konta Inteligo lub innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku.

Jakie warunki muszę spełnić aby otrzymać nagrodę?

1. W terminie od 24 lipca 2017r. do 31 sierpnia 2017r. złożyć wniosek o otwarcie konta wraz z kartą oraz podpisać umowę o prowadzenie konta.

2. Wyrazić zgodę na otzrymywanie od Banku inoformacji o charakterze marketingowym.

3. W terminie od 24 lipca 2017 r. do 14 września 2017 r., dokonać Kartą min. jednej transakcji bezgotówkowej.

4. W terminie od 24 lipca 2017 r. do 14 września 2017 r. zgłosić chęć udziału w Promocji, rejestrując się na stronie internetowej Inteligo.pl/Intersportza0 [...] a następnie wypełnić wniosek o otwarcie konta.

Kiedy otrzymam nagrodę?

Nagroda zostanie wydana przez Bank poprzez wysłanie wiadomości zawierającej 3 kody elektroniczne na Pocztę w serwisie internetowym Inteligo najpóźniej do 29 września 2017r.

Pełny regulamin znajdziesz tutaj

Link do wniosku o otwarcie konta: Załóż teraz