Bon na wakacje za otwarcie lokaty

A Ty gdzie polecisz na wakacje?

Lipy 30, 2017

Kto może wziąść udział w promocji?

Osoba, która do dnia złożenia wniosku, nie była posiadaczem/ współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku .

Jakie warunki muszę spełnić aby otrzymać nagrodę?

1. Przystąpić do Promocji za pośrednictwem linka do strony promocyjnej.

2. Złożyć wniosek o założenie Lokaty za pośrednictwem strony internetowej i opłacić lokatę

Kiedy otrzymam nagrodę?

Nagroda zostanie przekazana po dokonaniu przez Bank weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków promocji. Weryfikacja nastpuje do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym Uczestnik przystąpił do Promocji.

Pełny regulamin znajdziesz tutaj

Do wyboru sa aż trzy lokaty :

   Min. i Max. kwota lokaty [PLN]  Oprocentowanie     Nagroda Jak otworzyć lokatę?
 HAPPY  500 - 10 000            4%  200 PLN         Kliknij tutaj
 HAPPY PLUS  10 000 - 100 000           2,5%  200 PLN         Kliknij tutaj
 HAPPY PRO  500 - 25 000            3 %  200 PLN         Kliknij tutaj