Otwórz konto w Alior Banku a otrzymasz 100 PLN

Tylko dwa kroki do nagrody

Lipy 30, 2017

Kto może wziąść udział w promocji?

Osoba, która w terminie od 01.01.2017 do dnia złożenia wniosku, nie była posiadaczem/ współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku z wyłączeniem Karty Kibica, Karty Rejestracyjnej i Konta Technicznego.

Jakie warunki muszę spełnić aby otrzymać nagrodę?

1. W terminie od 21 lipca 2017 r. do dnia 25 sierpnia 2017 r. (włącznie z tymi datami)złożą wniosek internetowy o Konto i Kartę.

2. Wykonać Kartą do Konta Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę 1000 zł w ciągu kolejnych dwóch miesięcy kalendarzowych, minimalnie 500 złotych w miesiącu. Na wykonanie transakcji Uczestnik ma 3 miesiące kalendarzowe, licząc od miesiąca, w którym została podpisana Umowa o Konto i Kartę.

Kiedy otrzymam nagrodę?

Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany Bankowi jako adres korespondencyjny Uczestnika, najpóźniej w terminie do 30 listopada 2017 r.

Pełny regulamin znajdziesz tutaj

Link do wniosku o otwarcie konta: Załóż teraz